Uudised

Korraldus alates 11.01.2021 08. jaanuar info


Korraldus

 

Tulenevalt Kastre valla 04.01.21. toimunud kriisikomisjoni otsustest töötab Melliste Algkool-Lasteaed järgmiselt:

 1. Lasteaed on tavapäraselt avatud, töötab neli rühma. Lapsed antakse üle terrassil.
 2. Kool jätkab õppetööd alates 11.01.21. kontaktõppena.
 3. Kooli ja lasteaeda tuleb terve laps, õpilane, töötaja ja külaline.
 4. Lasteaias ja koolis ei korraldata ekskursioone, väljasõite, teatreid jms. kuni 31.01.21.
 5. Jaanuaris jäävad ära kõik avalikud üritused, võistlused.
 6. Melliste spordihoonet võib kasutada ainult koolilaste vähendatud kooseisuga spordi- või huviringide läbiviimiseks.
 7. Individuaaltrenniks saavad tõstjad kasutada ruume 11.jaanuarist alates 16.00.
 8. Teiste huviringide, sh täiskasvanute spordi- ja huvitegevuse läbiviimine ei ole lubatud esialgu kuni 17.01.21.
 9. Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468).
 10. Kes on olnud lähikontaktis Covid positiivsega peab jääma 14 päevaks isolatsiooni.
 11. Koolibussis, avalikes kohtades soovitame kanda maski, desinfitseerida käsi ja hoida distantsi.
 12. Asutuse külalistel, sh lastevanematel on kohustus majas kanda maski.

 

Korraldus

 

Tulenevalt Kastre valla 04.01.21. toimunud kriisikomisjoni otsustest töötab Melliste Algkool-Lasteaed järgmiselt:

 1. Lasteaed on tavapäraselt avatud, töötab neli rühma. Lapsed antakse üle terrassil.
 2. Kool jätkab õppetööd alates 11.01.21. kontaktõppena.
 3. Kooli ja lasteaeda tuleb terve laps, õpilane, töötaja ja külaline.
 4. Lasteaias ja koolis ei korraldata ekskursioone, väljasõite, teatreid jms. kuni 31.01.21.
 5. Jaanuaris jäävad ära kõik avalikud üritused, võistlused.
 6. Melliste spordihoonet võib kasutada ainult koolilaste vähendatud kooseisuga spordi- või huviringide läbiviimiseks.
 7. Individuaaltrenniks saavad tõstjad kasutada ruume 11.jaanuarist alates 16.00.
 8. Teiste huviringide, sh täiskasvanute spordi- ja huvitegevuse läbiviimine ei ole lubatud esialgu kuni 17.01.21.
 9. Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468).
 10. Kes on olnud lähikontaktis Covid positiivsega peab jääma 14 päevaks isolatsiooni.
 11. Koolibussis, avalikes kohtades soovitame kanda maski, desinfitseerida käsi ja hoida distantsi.
 12. Asutuse külalistel, sh lastevanematel on kohustus majas kanda maski.