Meist

Tervist Edendav Kool ja Tervist Edendav Lasteaed


Melliste Algkool-Lasteaed (edaspidi MAL)  kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Me rakendame TEK ja TEL põhimõtteid MALi igapäevaellu ning lisame tervist edendavaid tegevusi enda ettevõtmistesse ja üritustesse. Peame oluliseks, et lastel, õpetajatel ja ka teistel töötajatel oleks MALis meeldiv olla ja töötada.

Laste tervisekasvatusega tegelevad igapäevaselt õpetajad.

Tervisemeeskond (TEM) 2020/21 õppeaastal on:

Eve Lambing - tervishoiutöötaja

Janika Hinto– huvijuht

Kristel Tobreluts - kehalise kasvatuse ja  lasteaia liikumisõpetaja

Marju Laanemäe – Täpikeste rühmaõpetaja, lasteaia õppealajuhataja

Tegevuskava 2020/2021 õppeaastal

 

Melliste Algkool-Lasteaed (edaspidi MAL)  kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Me rakendame TEK ja TEL põhimõtteid MALi igapäevaellu ning lisame tervist edendavaid tegevusi enda ettevõtmistesse ja üritustesse. Peame oluliseks, et lastel, õpetajatel ja ka teistel töötajatel oleks MALis meeldiv olla ja töötada.

Laste tervisekasvatusega tegelevad igapäevaselt õpetajad.

Tervisemeeskond (TEM) 2020/21 õppeaastal on:

Eve Lambing - tervishoiutöötaja

Janika Hinto– huvijuht

Kristel Tobreluts - kehalise kasvatuse ja  lasteaia liikumisõpetaja

Marju Laanemäe – Täpikeste rühmaõpetaja, lasteaia õppealajuhataja