Meist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2022/2023 õa

ÕN nr 1      jaanuar

Päevakord:

Õppenõukogu sekretäri valimine

Õppekava muudatustele arvamuse andmine

 

ÕN nr 2   8.juuni

Päevakord:

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

ÕN nr 3   16.juuni

Päevakord:

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 4    30. august

Päevakord:

Üldtööplaani kinnitamine 2023/24 õppeaastaks

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2022/2023 õa

ÕN nr 1      jaanuar

Päevakord:

Õppenõukogu sekretäri valimine

Õppekava muudatustele arvamuse andmine

 

ÕN nr 2   8.juuni

Päevakord:

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

ÕN nr 3   16.juuni

Päevakord:

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 4    30. august

Päevakord:

Üldtööplaani kinnitamine 2023/24 õppeaastaks