Meist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2021/2022 õa

ÕN nr 1      25. okt

Päevakord:

Õppenõukogu sekretäri valimine

Arvamuse andmine lasteaia kodukorrale

Arvamuse andmine kooli kodukorrale

Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

 

ÕN nr 2    18.nov

Päevakord:

Arvamuse andmine Melliste Kooli arengukava 2022-2027

 

ÕN nr 3   7.juuni

Päevakord:

Õpilaste üleviimisest järgmisesse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

ÕN nr 4    17. juuni

Päevakord:

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 5   30. august

Päevakord:

Üldtööplaani kinnitamine 2022/23 õppeaastaks

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2021/2022 õa

ÕN nr 1      25. okt

Päevakord:

Õppenõukogu sekretäri valimine

Arvamuse andmine lasteaia kodukorrale

Arvamuse andmine kooli kodukorrale

Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

 

ÕN nr 2    18.nov

Päevakord:

Arvamuse andmine Melliste Kooli arengukava 2022-2027

 

ÕN nr 3   7.juuni

Päevakord:

Õpilaste üleviimisest järgmisesse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

ÕN nr 4    17. juuni

Päevakord:

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 5   30. august

Päevakord:

Üldtööplaani kinnitamine 2022/23 õppeaastaks