Meist

Põhiväärtused


MOTO

Mängime mõnuga, õpime himuga, töötame tõhusalt. 


MISSIOON

Melliste Kooli missioon on laste mitmekülgne arendamine läbi mängu, paindliku õppesüsteemi ning huvitegevuse lapsesõbralikus kasvu- ja õppekeskkonnas koostöös peredega.


VISIOON

Melliste Kooli visioon on kaasaja nõuetele vastav, areneva õpi- ja kasvukeskkonnaga õppeasutus, kus lapsed saavad loovalt tegutsedes maailma avastada.

 
PÕHIVÄÄRTUSED

Teadmistehimuline, vastutustundlik, viisakas, tervislike eluviisidega heatahtlik ja koostöövalmis inimene, kes austab perekonda, kodumaad, emakeelt ja traditsioone.

Melliste Kooli iseloomustavad kodukoha lähedus, üksteisega arvestamine, hea õppekvaliteet, väljakujunenud traditsioonid, ühistegemised, kooli ümbritsev looduskeskkond, märkimisväärsed sportimistingimused, turvalisus, omanäolisus, lapsest lähtuv alusharidus. 

Kool juhindub oma tegevuses seaduses sätestatud üldhariduskooli alusväärtustest  ja  õppeasutuse väärtustest toetades õpilase/lapse vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 

Väärtuste kujundamine toimub läbi õppe-, kasvatus- ja huvitegevuse.

 

Melliste Kooli vapiloomaks on  orav.

 

MOTO

Mängime mõnuga, õpime himuga, töötame tõhusalt. 


MISSIOON

Melliste Kooli missioon on laste mitmekülgne arendamine läbi mängu, paindliku õppesüsteemi ning huvitegevuse lapsesõbralikus kasvu- ja õppekeskkonnas koostöös peredega.


VISIOON

Melliste Kooli visioon on kaasaja nõuetele vastav, areneva õpi- ja kasvukeskkonnaga õppeasutus, kus lapsed saavad loovalt tegutsedes maailma avastada.

 
PÕHIVÄÄRTUSED

Teadmistehimuline, vastutustundlik, viisakas, tervislike eluviisidega heatahtlik ja koostöövalmis inimene, kes austab perekonda, kodumaad, emakeelt ja traditsioone.

Melliste Kooli iseloomustavad kodukoha lähedus, üksteisega arvestamine, hea õppekvaliteet, väljakujunenud traditsioonid, ühistegemised, kooli ümbritsev looduskeskkond, märkimisväärsed sportimistingimused, turvalisus, omanäolisus, lapsest lähtuv alusharidus. 

Kool juhindub oma tegevuses seaduses sätestatud üldhariduskooli alusväärtustest  ja  õppeasutuse väärtustest toetades õpilase/lapse vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 

Väärtuste kujundamine toimub läbi õppe-, kasvatus- ja huvitegevuse.

 

Melliste Kooli vapiloomaks on  orav.