Uudised

Õppetöö korraldus märtsis 2021 01. märts info


Õppetöö korraldus märtsis 2021.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.veebruari täiendavatest piirangutest on õppetöö korraldatud 01.-31.märtsini järgmiselt:

Kontaktõppes osalevad 1.-4. klasside õpilased.

Lisaks on kutsutud kooli 5.-6.klasside hariduslike erivajadustega õpilased ja konsultatsiooni kutsutud õpilased. Täpsem informatsioon klassijuhatajalt lisaks kutsutute õpilaste osas.

Huvitegevus viiakse läbi samas klassi/rühma lastega või individuaalselt.

Vahetundides, pikapäevarühmas on õpilaste liikumine hajutatud klassiti.

Palume vastavalt ilmastikule lastel riietuda, et saaksid osaleda vahetundides ja pikapäevarühmas õuetegevustes (soovitavalt vahetuskindad, kummikud sulailmaga)

Toitlustamine toimub hajutatult.

Distantsõppel olevatele õpilastele lisavad aineõpetajad õppetundide info eKooli tunnikirjeldustesse.

5.-6.klassi õpilastele, kes on distantsõppel on võimalik tellida toidupakk lõunatoidu eest. Toidupaki soovist anda teada direktorile (direktor@melliste.ee või 53470468) 01. märtsiks kella 10.00ks. Pakid väljastame kolmapäeval peale lõunat.

Samuti palume võtta ühendust kui distantsõppeks vajab õpilane koolist arvutit.

Bussid tagasi 15.15. Bussis soovitame kanda maski.

Lapsed, kes ei kasuta kooli/koju liikumiseks bussi, lähevad peale õppetundide lõppu koju, kui neil ei ole sel päeval lisaks huviringi või õpiabi.

Meeldetuletuseks!

Kooli tuleb ainult terve õpilane ja töötaja.

Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468).

Kes on olnud lähikontaktis Covid positiivsega peab jääma eneseisolatsiooni.

Kui pereliige või õpilane ise (töötaja või tema pereliige) on saadetud testimisele, siis on keelatud kooli tulla enne tulemuse teada saamist.

Olge terved!

Aile Kilgi

NB! Kui olukord ei parane, siis võivad tulla täiendavalt veel piiranguid.

Õppetöö korraldus märtsis 2021.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.veebruari täiendavatest piirangutest on õppetöö korraldatud 01.-31.märtsini järgmiselt:

Kontaktõppes osalevad 1.-4. klasside õpilased.

Lisaks on kutsutud kooli 5.-6.klasside hariduslike erivajadustega õpilased ja konsultatsiooni kutsutud õpilased. Täpsem informatsioon klassijuhatajalt lisaks kutsutute õpilaste osas.

Huvitegevus viiakse läbi samas klassi/rühma lastega või individuaalselt.

Vahetundides, pikapäevarühmas on õpilaste liikumine hajutatud klassiti.

Palume vastavalt ilmastikule lastel riietuda, et saaksid osaleda vahetundides ja pikapäevarühmas õuetegevustes (soovitavalt vahetuskindad, kummikud sulailmaga)

Toitlustamine toimub hajutatult.

Distantsõppel olevatele õpilastele lisavad aineõpetajad õppetundide info eKooli tunnikirjeldustesse.

5.-6.klassi õpilastele, kes on distantsõppel on võimalik tellida toidupakk lõunatoidu eest. Toidupaki soovist anda teada direktorile (direktor@melliste.ee või 53470468) 01. märtsiks kella 10.00ks. Pakid väljastame kolmapäeval peale lõunat.

Samuti palume võtta ühendust kui distantsõppeks vajab õpilane koolist arvutit.

Bussid tagasi 15.15. Bussis soovitame kanda maski.

Lapsed, kes ei kasuta kooli/koju liikumiseks bussi, lähevad peale õppetundide lõppu koju, kui neil ei ole sel päeval lisaks huviringi või õpiabi.

Meeldetuletuseks!

Kooli tuleb ainult terve õpilane ja töötaja.

Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468).

Kes on olnud lähikontaktis Covid positiivsega peab jääma eneseisolatsiooni.

Kui pereliige või õpilane ise (töötaja või tema pereliige) on saadetud testimisele, siis on keelatud kooli tulla enne tulemuse teada saamist.

Olge terved!

Aile Kilgi

NB! Kui olukord ei parane, siis võivad tulla täiendavalt veel piiranguid.