Uudised

Ootame enda meeskonda innovaatilisi õpetajaid 03. mai info


Kunstiõpetus ja käsitöö (0,6 )

Loodusained 7.-8. kl (0,5) (loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia)

Füüsika ja matemaatika II ja III kooliaste

Informaatika 1.kl, 4.kl ja 8.kl

Huvijuht (0,5) 

Kunstiõpetus ja käsitöö (0,6 )

Loodusained 7.-8. kl (0,5) (loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia)

Füüsika ja matemaatika II ja III kooliaste

Informaatika 1.kl, 4.kl ja 8.kl

Huvijuht (0,5)