Uudised

Nutikas novembrikuu 30. november info


Novembrikuus tutvustasid Klass+ Nutika digipöörde projekti koolid soetatud seadmeid kogukonna liikmetele. Nimelt toimus Ahja koolis perepäev ja Melliste Koolis isadepäeva üritus. Mõlemad üritused olid kogukonnale ja lastevanematele avatud ning nendes tegevustes kasutati ka projektiga soetatud seadmeid. Luunja Keskkoolis said enda teadmiste pagasit täiendada aga hoopis algklasside õpetajad. Täpsemalt kirjutavad juba kolme kooli õpetajad, kes tegevusi läbi viisid.  

Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli koordinaator Rainer Lanemann kirjeldab perepäeva tegemisi järgnevalt. Ahja koolis on projektiga soetatud seadmetest laiemas kasutuses Sphero RVR robotid. Neid on nüüdseks aktiivselt kasutatud  umbes 3 kuud ning osavamad nutiõpilased oskavad juba lihtsamal viisil ka iseseisvalt robotit programmeerida. Laiemasse kasutusse sai roboteid suunata Mõ-Su-Li perepäeval, kus kõik osalejad (õpilased, lapsevanemad ja vanavanemad) said tutvuda Sphero RVR-i ja selle programmeerimise võimalustega. Positiivset tagasisidet oli kuulda nii kohapeal kui ka hiljem tagantjärgi. Nii saimegi kinnitust, et Sphero RVR robotid pakuvad põnevust ja on kaasahaaravad vahendid nii programmeerimise, nutikuse kui ka digiteadlikkuse tõstmisel.

Melliste Kooli KIVA meeskonna eestvedaja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Krista Mihkel kirjeldab, kuidas isadepäeva töötoas lennutasid isad koos lastega droone. Tegemist oli Kiva töötoaga, kus osalejad said drooni lennutades takistusrada läbida. Takistusrada viis osalejad piltideni, mis kujutasid erinevaid tundeid. Iga pildi alla oli pildil kujutatud tunne anagrammina kirjutatud. Osalejad pidid kõik piltidel kujutatud tunded ära arvama ja drooniga tagasi stardipunkti sõitma.

Luunjas toimunud algklasside õpetajate koolitusest kirjutab täpsemalt Luunja Keskkooli koordinaator Eliise Kass. Novembrikuus said algklasside õpetajad koolituse virtuaalreaalsus (VR) prillide, TTS digitaalsete mikroskoopide ning orienteerumisvahendite SportIdent seadmete õppetöös kasutamise kohta. Pärast koolitust on õpetajad saadud teadmisi juba ka ainetundide läbiviimisel kasutanud. 3.a klass läbis põneva matemaatikatunni SportIdent vahendeid kasutades ning 2.b klass uuris koos õpetaja Hanna-Mari Hillepiga loodusõpetuse tunnis erinevaid esemeid TTS mikroskoope kasutades. Aitäh tublidele õpetajatele põnevate ainetundide korraldamise eest!

 

Rahulikku advendiaega soovides

 

 

Novembrikuus tutvustasid Klass+ Nutika digipöörde projekti koolid soetatud seadmeid kogukonna liikmetele. Nimelt toimus Ahja koolis perepäev ja Melliste Koolis isadepäeva üritus. Mõlemad üritused olid kogukonnale ja lastevanematele avatud ning nendes tegevustes kasutati ka projektiga soetatud seadmeid. Luunja Keskkoolis said enda teadmiste pagasit täiendada aga hoopis algklasside õpetajad. Täpsemalt kirjutavad juba kolme kooli õpetajad, kes tegevusi läbi viisid.  

Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli koordinaator Rainer Lanemann kirjeldab perepäeva tegemisi järgnevalt. Ahja koolis on projektiga soetatud seadmetest laiemas kasutuses Sphero RVR robotid. Neid on nüüdseks aktiivselt kasutatud  umbes 3 kuud ning osavamad nutiõpilased oskavad juba lihtsamal viisil ka iseseisvalt robotit programmeerida. Laiemasse kasutusse sai roboteid suunata Mõ-Su-Li perepäeval, kus kõik osalejad (õpilased, lapsevanemad ja vanavanemad) said tutvuda Sphero RVR-i ja selle programmeerimise võimalustega. Positiivset tagasisidet oli kuulda nii kohapeal kui ka hiljem tagantjärgi. Nii saimegi kinnitust, et Sphero RVR robotid pakuvad põnevust ja on kaasahaaravad vahendid nii programmeerimise, nutikuse kui ka digiteadlikkuse tõstmisel.

Melliste Kooli KIVA meeskonna eestvedaja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Krista Mihkel kirjeldab, kuidas isadepäeva töötoas lennutasid isad koos lastega droone. Tegemist oli Kiva töötoaga, kus osalejad said drooni lennutades takistusrada läbida. Takistusrada viis osalejad piltideni, mis kujutasid erinevaid tundeid. Iga pildi alla oli pildil kujutatud tunne anagrammina kirjutatud. Osalejad pidid kõik piltidel kujutatud tunded ära arvama ja drooniga tagasi stardipunkti sõitma.

Luunjas toimunud algklasside õpetajate koolitusest kirjutab täpsemalt Luunja Keskkooli koordinaator Eliise Kass. Novembrikuus said algklasside õpetajad koolituse virtuaalreaalsus (VR) prillide, TTS digitaalsete mikroskoopide ning orienteerumisvahendite SportIdent seadmete õppetöös kasutamise kohta. Pärast koolitust on õpetajad saadud teadmisi juba ka ainetundide läbiviimisel kasutanud. 3.a klass läbis põneva matemaatikatunni SportIdent vahendeid kasutades ning 2.b klass uuris koos õpetaja Hanna-Mari Hillepiga loodusõpetuse tunnis erinevaid esemeid TTS mikroskoope kasutades. Aitäh tublidele õpetajatele põnevate ainetundide korraldamise eest!

 

Rahulikku advendiaega soovides