Uudised

Nutikalt sügisesse! 28. september info


Euroopa Sotsiaalfondi toetusel toimuv kolme kooli koostööprojekti Nutika Digipöörde projekti juhid kohtusid suvel koolide koordinaatoritega, et kokku võtta eelmine õppeaasta ja paika panna uue õppeaasta plaanid. Kohtumine oli põnev ning inspireerivaid ideid kogunes kuhjaga. Sellel sügisel korraldame projekti raames Melliste Koolis 29.09.22. Tello Edu droonide koolituse ja Luunja Keskkoolis toimub 26.10.22 pikem koolituspäev. Luunja koolituspäeval tutvutakse virtuaalreaalsus (VR) prillide ja 360 kraadi kaamerate lõimimiste võimalustega, eKoolikoti keskkonna ja digitaalsete õppematerjalide loomisega ning edasijõudnutele 3D printimise ja modelleerimise võimalustega. Veel toimuvad oktoobris projekti koolides CodeWeek nädala raames erinevad töötoad, et tutvustada projekti seadmetega lõimitud tegevusi ka kogukonna liikmetele. Suve lõpus toimus esimene koolidevaheline projekti vahendite ringlus, mille käigus Melliste Kooli jõudsid Tello Edu droonid, TTS digitaalsed mikroskoobid ja iPadid. Luunja Keskkool saab õpilastele sügisel tutvustada virtuaalmaailma läbi VR prillide ja soodustada õpilaste liikumist eelmisel kevadel väga populaarseks osutunud SportIdent (SI) orienteerumise vahenditega. Ahja Kooli õpilased saavad sügisel iPadide abil programmeerida Sphero RVR maastiku roboteid ning katsetada 3D pliiatsite võimalusi õppetegevustes. Mis aga täpsemalt õppeaasta alguses juba koolides toimunud on kirjeldavad lühidalt projekti koolide koordinaatorid.

Melliste Kooli koordinaator Annika Apuhtin kirjutas nutiõpilaste toimetustest järgmiselt. “Melliste Koolis on Nutiõpilaste ring osutunud väga populaarseks ja kohad täitusid vaid mõne päevaga. Nutiõpilaste ridades on nii uusi tegijaid kui ka vanu olijaid. Septembris oleme tegelenud Tello Edu droonidega - harjutanud lendamist ja katsetanud programmeerimist. Viimases tunnis oli kuulda rõõmuhõiskeid, kui droon tegigi etteantud koodi järgi täpselt seda, mida õpilane oli plaaninud. Ükspäev oli koridoris kuulda ühte õpilast kurtmas, et projektor ei töötanud ja filmi vaatamine jäi ära. Selle peale küsis eelmise aasta nutiõpilane üllatusega “Kas teil siis klassis nutiõpilast ei olegi, kes aitaks?”. Ringi juhendajana on tore näha, et ka õpilased väärtustavad oma rolli nutiõpilastena. Lisaks on Melliste Koolis projektiga saabunud TTS digitaalseid mikroskoope õppetegevustesse lõiminud juba 1. ja 2. klassi õpetajad ning ka lasteaiaõpetajad. Ja muidugi on seadmete lisaväärtus ka projektiga soetatud iPadid, mida õpetajad kasutavad usinalt ka väljaspool mikroskoopide ja droonide tegevusi.

Ahja koolis on sellel sügisel uued seadmed Sphero RVR maastiku robotid, iPadid ja 3D pliiatsid. Ahja Kooli koordinaator Rainer Lanemann kirjeldab nende kooli toimetamisi järgmiselt. "Ahja kooli saabunud uued Sphero RVR maastikurobotid on õpilaste poolt rõõmsalt vastu võetud. Põhiliselt on robotid aktiivselt kasutusel robootika tunnis, kus õpilased juba teavad roboti põhilisi funktsioone ja võimalusi. On näha, et robootika tunnid algavad alati suure entusiasmi ja põnevusega. Kahel nutiõpilasel on võetud plaani tutvustada uusi seadmeid ka teistele õpilastele.

Luunja Keskkooli jõudsid seadmete ringlusega kohale SI orienteerumisvahendid ja VR prillid. Kooli koordinaator Eliise Kass kirjeldab nende tegemisi järgmiselt. “Sel poolaastal on Luunja Keskkooli kasutada VR prillid ning SI orienteerumisvahendid. 23. septembril toimunud spordipäeval said õpilased orienteeruda Luunja alevikus just uute SI seadmete abil. Osalenud lapsed said rajale kaasa kiibi, millega iga läbitud punkt registreeriti. Nõnda nägid õpilased lõpetades oma tulemust ning nautisid seeläbi ka kena sügisilma. Osalejad olid spordipäeval toimunust elevil ning jäid juba uut orienteerumisvõistlust ootama. Peatse orienteerumiseni”!
 

Euroopa Sotsiaalfondi toetusel toimuv kolme kooli koostööprojekti Nutika Digipöörde projekti juhid kohtusid suvel koolide koordinaatoritega, et kokku võtta eelmine õppeaasta ja paika panna uue õppeaasta plaanid. Kohtumine oli põnev ning inspireerivaid ideid kogunes kuhjaga. Sellel sügisel korraldame projekti raames Melliste Koolis 29.09.22. Tello Edu droonide koolituse ja Luunja Keskkoolis toimub 26.10.22 pikem koolituspäev. Luunja koolituspäeval tutvutakse virtuaalreaalsus (VR) prillide ja 360 kraadi kaamerate lõimimiste võimalustega, eKoolikoti keskkonna ja digitaalsete õppematerjalide loomisega ning edasijõudnutele 3D printimise ja modelleerimise võimalustega. Veel toimuvad oktoobris projekti koolides CodeWeek nädala raames erinevad töötoad, et tutvustada projekti seadmetega lõimitud tegevusi ka kogukonna liikmetele.

Suve lõpus toimus esimene koolidevaheline projekti vahendite ringlus, mille käigus Melliste Kooli jõudsid Tello Edu droonid, TTS digitaalsed mikroskoobid ja iPadid. Luunja Keskkool saab õpilastele sügisel tutvustada virtuaalmaailma läbi VR prillide ja soodustada õpilaste liikumist eelmisel kevadel väga populaarseks osutunud SportIdent (SI) orienteerumise vahenditega. Ahja Kooli õpilased saavad sügisel iPadide abil programmeerida Sphero RVR maastiku roboteid ning katsetada 3D pliiatsite võimalusi õppetegevustes. Mis aga täpsemalt õppeaasta alguses juba koolides toimunud on kirjeldavad lühidalt projekti koolide koordinaatorid.

Melliste Kooli koordinaator Annika Apuhtin kirjutas nutiõpilaste toimetustest järgmiselt. “Melliste Koolis on Nutiõpilaste ring osutunud väga populaarseks ja kohad täitusid vaid mõne päevaga. Nutiõpilaste ridades on nii uusi tegijaid kui ka vanu olijaid. Septembris oleme tegelenud Tello Edu droonidega - harjutanud lendamist ja katsetanud programmeerimist. Viimases tunnis oli kuulda rõõmuhõiskeid, kui droon tegigi etteantud koodi järgi täpselt seda, mida õpilane oli plaaninud. Ükspäev oli koridoris kuulda ühte õpilast kurtmas, et projektor ei töötanud ja filmi vaatamine jäi ära. Selle peale küsis eelmise aasta nutiõpilane üllatusega “Kas teil siis klassis nutiõpilast ei olegi, kes aitaks?”. Ringi juhendajana on tore näha, et ka õpilased väärtustavad oma rolli nutiõpilastena. Lisaks on Melliste Koolis projektiga saabunud TTS digitaalseid mikroskoope õppetegevustesse lõiminud juba 1. ja 2. klassi õpetajad ning ka lasteaiaõpetajad. Ja muidugi on seadmete lisaväärtus ka projektiga soetatud iPadid, mida õpetajad kasutavad usinalt ka väljaspool mikroskoopide ja droonide tegevusi.

Ahja koolis on sellel sügisel uued seadmed Sphero RVR maastiku robotid, iPadid ja 3D pliiatsid. Ahja Kooli koordinaator Rainer Lanemann kirjeldab nende kooli toimetamisi järgmiselt. "Ahja kooli saabunud uued Sphero RVR maastikurobotid on õpilaste poolt rõõmsalt vastu võetud. Põhiliselt on robotid aktiivselt kasutusel robootika tunnis, kus õpilased juba teavad roboti põhilisi funktsioone ja võimalusi. On näha, et robootika tunnid algavad alati suure entusiasmi ja põnevusega. Kahel nutiõpilasel on võetud plaani tutvustada uusi seadmeid ka teistele õpilastele.

Luunja Keskkooli jõudsid seadmete ringlusega kohale SI orienteerumisvahendid ja VR prillid. Kooli koordinaator Eliise Kass kirjeldab nende tegemisi järgmiselt. “Sel poolaastal on Luunja Keskkooli kasutada VR prillid ning SI orienteerumisvahendid. 23. septembril toimunud spordipäeval said õpilased orienteeruda Luunja alevikus just uute SI seadmete abil. Osalenud lapsed said rajale kaasa kiibi, millega iga läbitud punkt registreeriti. Nõnda nägid õpilased lõpetades oma tulemust ning nautisid seeläbi ka kena sügisilma. Osalejad olid spordipäeval toimunust elevil ning jäid juba uut orienteerumisvõistlust ootama. Peatse orienteerumiseni”!