Uudised

Mine rappa! ehk kuidas Melliste kooli III kooliastme õpilased Luhasool tarkust taga nõudsid. 06. juuni info


Neljapäev, 1.juuni, oli meie kooli 7.-8.klassi õpilaste jaoks mitmekülgselt hariv. Ilmataadiga oli kokkulepe saavutatud ja õppematkaks väga head tingimused olemas.

Kahetunnine bussisõit viis Võrumaale Luhasoo õpperajale. Matka käigus läbiti vilunud matkajuhi juhendamisel soo, siirdesoo ja raba. Peatused tehti rabasaartel ja Mustjärve ääres, kus mõõdeti temperatuuri rabajärves (+18) ja soomättas (+11). Õpiti tundma ja määrama sootaimestikku, loomastikku, arutleti keskonnaalastel teemadel. Muuhulgas saadi head infot lindude määramise äpi osas, mille abil sai koheselt kohalikke, rabas pesitsevaid, linnuliike määratletud.

Koju võeti kaasa rõõm kordaläinud matkast ja päevast.

Neljapäev, 1.juuni, oli meie kooli 7.-8.klassi õpilaste jaoks mitmekülgselt hariv. Ilmataadiga oli kokkulepe saavutatud ja õppematkaks väga head tingimused olemas.

Kahetunnine bussisõit viis Võrumaale Luhasoo õpperajale. Matka käigus läbiti vilunud matkajuhi juhendamisel soo, siirdesoo ja raba. Peatused tehti rabasaartel ja Mustjärve ääres, kus mõõdeti temperatuuri rabajärves (+18) ja soomättas (+11). Õpiti tundma ja määrama sootaimestikku, loomastikku, arutleti keskonnaalastel teemadel. Muuhulgas saadi head infot lindude määramise äpi osas, mille abil sai koheselt kohalikke, rabas pesitsevaid, linnuliike määratletud.

Koju võeti kaasa rõõm kordaläinud matkast ja päevast.