Uudised

Peaproov distantsõppeks 12. oktoober Tea Hermann


Eesti Vabariigis on tänaseks koroona tõttu distantsõppele saadetud mõned klassid, kus on haigestunud lapsed või õpetajad. Kuigi hetke info kohaselt ei ole koolide massiline distantsõppele saatmine vajalik, loodame me Melliste Algkool-Lasteaias alati parimat, kuid samas valmistume olukorraks, kui see vajadus peaks tekkima.

Plaanime selleks kõigile klassidele koolis toimuvaid distantsõppe päevi, kus kõik aineõpetajad korraldavad tunnitegevused nii, et õpilased saaksid need iseseisvalt arvutis lahendada. Arvutiklassis on abiks haridustehnoloog ning veebiteel vajadusel ka aineõpetaja.

Meie majas on üks arvutiklass ja planeerime distantsõppe päevi igale klassile eraldi. Esimesena proovime sellist päeva 5. klassiga juba 12. oktoobril. Järgmiseks 3. klassiga 13. oktoobril ja 1. klassiga 15.oktoobril. Peale vaheaega toimuvad distantsõppe päevad: 2. klass 29. oktoobril, 4. klass 27. oktoobril ja 6. klass 28. oktoobril.

Lastevanematele mingeid muudatusi päevakavas ei ole ja lastel toimub õppimine tunniplaani alusel, k.a vahetunnid, söömine ja pikapäevarühm.

Üheskoos õpetajatega peame sellist päeva vajalikuks, et näeksime milliseid raskusi võib õpilastel tekkida ja kuidas me neid paremini aidata saaksime. Samuti on see päev kasulik ka õpetajatel, et uuesti planeerida ja katsetada tunde teises vormis.

Distantsõppe harjutamiseks ei pea jääma koju, kuid kui olukord seda nõuab, siis soovime selleks koos õpilastega valmis olla, et see periood kõigi jaoks võimalikult vähe ebameeldivusi tekitaks.

Värvilist sügist ja tugevat tervist soovides,

Melliste õpetajad.

Eesti Vabariigis on tänaseks koroona tõttu distantsõppele saadetud mõned klassid, kus on haigestunud lapsed või õpetajad. Kuigi hetke info kohaselt ei ole koolide massiline distantsõppele saatmine vajalik, loodame me Melliste Algkool-Lasteaias alati parimat, kuid samas valmistume olukorraks, kui see vajadus peaks tekkima.

Plaanime selleks kõigile klassidele koolis toimuvaid distantsõppe päevi, kus kõik aineõpetajad korraldavad tunnitegevused nii, et õpilased saaksid need iseseisvalt arvutis lahendada. Arvutiklassis on abiks haridustehnoloog ning veebiteel vajadusel ka aineõpetaja.

Meie majas on üks arvutiklass ja planeerime distantsõppe päevi igale klassile eraldi. Esimesena proovime sellist päeva 5. klassiga juba 12. oktoobril. Järgmiseks 3. klassiga 13. oktoobril ja 1. klassiga 15.oktoobril. Peale vaheaega toimuvad distantsõppe päevad: 2. klass 29. oktoobril, 4. klass 27. oktoobril ja 6. klass 28. oktoobril.

Lastevanematele mingeid muudatusi päevakavas ei ole ja lastel toimub õppimine tunniplaani alusel, k.a vahetunnid, söömine ja pikapäevarühm.

Üheskoos õpetajatega peame sellist päeva vajalikuks, et näeksime milliseid raskusi võib õpilastel tekkida ja kuidas me neid paremini aidata saaksime. Samuti on see päev kasulik ka õpetajatel, et uuesti planeerida ja katsetada tunde teises vormis.

Distantsõppe harjutamiseks ei pea jääma koju, kuid kui olukord seda nõuab, siis soovime selleks koos õpilastega valmis olla, et see periood kõigi jaoks võimalikult vähe ebameeldivusi tekitaks.

Värvilist sügist ja tugevat tervist soovides,

Melliste õpetajad.