Uudised

Kolme kooli koostööprojekt “Nutikas digipööre” 03. jaanuar info


Aasta lõppes rõõmusõnumiga, 2021. aasta detsembris saime Haridus- ja Teadusministeeriumi Riigi Tugiteenuste Keskuse rakendusüksuselt hea uudise. Kolme kooli koostööprojekt “Nutikas digipööre” sai Klass+ programmi taotlusvoorus positiivse otsuse. “Klass+ programmiga on koolidel võimalik soetada ja kasutada kaasaegset ning uuenduslikku õppevara tehes samal ajal selleks omavahel koostööd ja jagades parimaid praktikaid. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.” Meie, kolme erineva valla kooli: Luunja Keskkooli, Melliste Kooli ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli, projekt “Nutikas digipööre” algab 1. jaanuarist 2022 ja kestab kuni 15. septembrini 2023. Projekti ”Nutikas digipööre” idee sündis vajadusest muuta nimetatud koolides õpe kaasaegsemaks. Projekti raames soetatakse koolidele kaasaegne ja uuenduslik õppevara, koolitatakse õpetajaid ning õpilasi, luuakse õpetajaid toetav veebikogukond ja mobiilne vahendite laenutuse süsteem. Pakkudes õpilastele uuenduslikumaid vahendeid saavad nad omandatud oskusi tulevikus kasutada tööturule sisenemisel. Projekti eestvedaja on Luunja vald ning projektijuhid on haridustehnoloogid Luunja Keskkoolist Meeri Sellik ja Melliste Koolist Tea Hermann. Usume, et ühtsuses peitub jõud ja koostöös tegutsedes on meie koolid ja õpilased konkurentsivõimelisemad.

Aasta lõppes rõõmusõnumiga, 2021. aasta detsembris saime Haridus- ja Teadusministeeriumi Riigi Tugiteenuste Keskuse rakendusüksuselt hea uudise. Kolme kooli koostööprojekt “Nutikas digipööre” sai Klass+ programmi taotlusvoorus positiivse otsuse. “Klass+ programmiga on koolidel võimalik soetada ja kasutada kaasaegset ning uuenduslikku õppevara tehes samal ajal selleks omavahel koostööd ja jagades parimaid praktikaid. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.” Meie, kolme erineva valla kooli: Luunja Keskkooli, Melliste Kooli ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli, projekt “Nutikas digipööre” algab 1. jaanuarist 2022 ja kestab kuni 15. septembrini 2023. Projekti ”Nutikas digipööre” idee sündis vajadusest muuta nimetatud koolides õpe kaasaegsemaks.

Projekti raames soetatakse koolidele kaasaegne ja uuenduslik õppevara, koolitatakse õpetajaid ning õpilasi, luuakse õpetajaid toetav veebikogukond ja mobiilne vahendite laenutuse süsteem. Pakkudes õpilastele uuenduslikumaid vahendeid saavad nad omandatud oskusi tulevikus kasutada tööturule sisenemisel. Projekti eestvedaja on Luunja vald ning projektijuhid on haridustehnoloogid Luunja Keskkoolist Meeri Sellik ja Melliste Koolist Tea Hermann. Usume, et ühtsuses peitub jõud ja koostöös tegutsedes on meie koolid ja õpilased konkurentsivõimelisemad.