Print this page

Uudised ja teated

 

Käimas on õpilaste registreerimine 1. klassi

Mäksa Vallavolikogu kehtestatud korra kohaselt toimub 1. klassi astujate registreerimine 1. märtsist kuni 31.maini. Avaldusi võetakse vastu lapsevanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt. 1. klassi astumise avaldust saab esitada elektrooniliselt, vastava blanketi leiate Melliste Algkool-Lasteaia (MAL) veebilehelt, avaldusi saab täita ja esitada ka MAL sekretäri juures tööpäeviti kella 8-12-ni.

1.klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. Lapsevanema soovil võetakse 1. klassi vastu ka neid õpilasi, kes jooksva aasta 30. aprilliks on saanud kuueaastaseks. Koolikohustuslikust east noorema lapse õppima asumise soovi korral peab lapsevanem teavitama Mäksa Vallavalitsust enne 1. maid. MAL võtab vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kelle puhul pole seadusega sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

Koolitee alustamine koolikohustuslikust east varem või hiljem

Lapsevanematel on võimalus eelneval kokkuleppel konsulteerida MAL-i eripedagoog-logopeediga ja HEV koordineerijaga. Kui vanem soovib koolikohustuseast nooremat last kooli panna, peab kas lapse lasteaiast või Tartu maakonna Rajaleidja nõustamiskomisjonist küsima lapse koolivalmiduse hindamist. Lasteaed või komisjon annab soovituse kooli minekuks.

Juhul, kui seitsmeaastane laps ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Koolipikenduse saamiseks tuleb vanemal pöörduda nõustamiskomisjoni poole ja esitada nõutavad dokumendid. Nõustamiskomisjoni soovitusega üks aasta hiljem kooli minevatele Mäksa vallas rahvastikuregistri andmetel elavatele lastele tagatakse lasteaiakoht MAL lasteaias.

 *********************************************************************

Melliste Algkool-Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ajavahemikus 01.07.2016.a - 31.07.2016.a.

Alus: Direktori 16.03.2016.a taotlus nr 2-2/173, Mäksa Vallavalitsuse korraldus 1.04.2016 nr 34. 

********************************************************************** 

EELKOOL

Alates 21. jaanuarist alustab tööd eelkool.

Järgmise õppeaasta 1. klassi õpilastele toimub tund neljapäeviti 9.10-9.55 1. klassis.

Õpetaja Annika Apuhtin 

 ************************************************************************

 PROJEKTI " VESI ELUKESKKONNANA 1" JA "VESI ELUKESKKONNANA 2" TOETAB KIK

 

***********************************************************************************************    
 Palume autodel mitte peatuda ja parkida koolimaja bussipeatuse ümbruses ajavahemikel 7.45-8.15 ja 15.00-16.15, kuna see takistab koolibusside  ja liinibussi ümberkeeramist.